Năm 2020, Cục 3 đã hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Theo đó, đơn vị đã tham mưu, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng số xe ô tô chuyên dùng của Ngành là 970 xe, tăng 146 xe so với định mức cũ.

leftcenterrightdel
Cục trưởng Cục 3 Nguyễn Văn Hà báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị. 

Đơn vị đã tham mưu, trình và được Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 1018/2020/TT-BTC ngày 18/9/2020 hướng dẫn việc lập dự toán quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều tra tội phạm được ban hành, mức chi tăng, nội dung đã bao trùm hết các nhiệm vụ chi cho hoạt động điều tra ngành KSND, đảm bảo tương đồng với CQĐT thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; là căn cứ quan trọng để lập dự toán kinh phí bổ sung ngoài định mức chi thường xuyên năm 2021 và những năm tiếp theo ngoài định mức.

Bộ Tài chính có văn bản thống nhất về thoả thuận diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc của ngành Kiểm sát và có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp thống nhất diện tích nhà lưu trú công vụ của Ngành. Đây là nội dung quan trọng để Viện trưởng VKSND tối cao ban hành quy mô xây dựng trụ sở làm việc VKSND các cấp đáp ứng yêu cầu làm việc thay thế quy mô cũ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể lãnh đạo Cục 3. 

Cùng với đó, đơn vị đã tham mưu, trình và được Bộ Tài chính thống nhất để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc cho ngành KSND giai đoạn 2021-2025; đồng thời, kinh phí cấp cho Ngành được tăng thêm; được ngân sách nhà nước cấp tiếp 31 tỉ đồng cho việc thực hiện đề án công nghệ thông tin giai đoạn 2017-2021 đã được Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt; bảo đảm kinh phí, góp phần quan trọng cho thành công của hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập VKSND…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, năm 2020 Cục 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị. 

Về nhiệm vụ công tác năm 2021, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng đề nghị đơn vị cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung được nêu tại Chỉ thị công tác năm 2021 của ngành KSND.

Trong đó, đơn vị tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2021 áp dụng thống nhất trong toàn Ngành; phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho toàn Ngành, công khai phân bổ ngân sách và hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 các nguồn vốn.

Xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn ngành KSND giai đoạn 2021-2025, báo cáo lãnh đạo Viện gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội phê duyệt. Hướng dẫn các đơn vị dự toán trong Ngành xây dựng dự toán; tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm (2022-2024) của Ngành, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cùng với đó, Cục 3 tổ chức mua sắm tập trung trang phục và một số loại tài sản cho Ngành theo hình thức đấu thầu qua mạng đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành KSND năm 2021 theo Chương trình tổng thể của Chính phủ; đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản nhà nước của các đơn vị dự toán trong Ngành...

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng cũng đề nghị Cục 3 cần phối hợp có hiệu quả với các đơn vị liên quan như Văn phòng VKSND tối cao, Cục 2 để triển khai các nội dung liên quan đến đề án về ghi âm, ghi hình, công nghệ thông tin; tiếp tục đổi mới hơn nữa cơ chế quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc; chuẩn bị chu đáo, các điều kiện để tổ chức thành công, chất lượng Hội nghị tập huấn về công tác Kế hoạch tài chính.

Một số hình ảnh đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao các danh hiệu thi đua tại Hội nghị

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
Đắc Thái