Thực hiện Kế hoạch số 3120/VKSTC-C1 ngày 5/9/2023 của Cơ quan điều tra VKSND tối cao về việc mở lớp tập huấn quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và sử dụng súng công cụ hỗ trợ.

Cơ quan điều tra đã phối hợp với Cục C06, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 1 và 2 – K02 (Bộ Công an) tổ chức tập huấn 2 đợt cho các Điều tra viên, Cán bộ điều tra và công chức khác thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 1 (K02) hướng dẫn về cấu tạo tính năng của súng.

Theo đó, các học viên được trang bị những quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ. Công tác quản lý, bảo quản vũ khí, công cụ hỗ trợ; quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Cấu tạo tính năng, tác dụng của súng bắn đạn điện Raysun X1, súng bắn đạn cao su hơi cay RG-88. Lý thuyết bắn súng K54 và thực hành ngắm bắn.

Đợt 1 diễn ra từ ngày 15 - 17/9/2023 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 1 – K02 (Bộ Công an) và Trường bắn của Trường Sỹ quan Lục quân 1 với sự tham gia của 95 học viên gồm có Lãnh đạo Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra và công chức khác thuộc các phòng nghiệp vụ 1, 2, 3, 6, 7, 8 và ½ công chức Phòng 4, 9.

leftcenterrightdel
 Các Điều tra viên, cán bộ điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hành bắn đạn thật.

Các học viên đã được thực hành bắn 370 viên đạn cao su, 28 viên đạn điện và 9 viên đạn hơi cay. Các học viên đã làm bài kiểm tra lý thuyết và sát hạch bắn đạn thật K54. Học viên đủ điều kiện đế Cục C06 cấp 95 giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng và 3 chứng chỉ quản lý sử dụng vũ khí quân dụng.

Đợt 2 diễn ra từ ngày 22 - 24/9/2023 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 2 – K02 Bộ Công an và Trường bắn của Trường Sỹ quan Tăng thiết giáp với sự tham gia của 48 học viên gồm có đại diện Lãnh đạo Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra và công chức khác thuộc các phòng nghiệp vụ 5, 10 và ½ công chức Phòng 4, 9 còn lại.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra bắn đạn thật tại khu vực phía Nam.

Các học viên đã làm bài kiểm tra lý thuyết và sát hạch bắn đạn thật súng HS9. Học viên đủ điều kiện để Cục C06 cấp 48 giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng. Việc thực hành bắn đạn thật súng vũ khí quân dụng, súng công cụ hỗ trợ đã diễn ra an toàn, đạt kết quả cao.

Phan Hải