Theo Kế hoạch, việc tiếp nhận công chức phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và của ngành KSND về việc tiếp nhận, điều động công chức. Công chức được tiếp nhận phải đảm bảo đang giữ chức danh tư pháp, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sức khoẻ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của ngành KSND, có tố chất điều tra phù hợp với công tác tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Về chỉ tiêu phân bổ, tiếp nhận, căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 28/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc giao biên chế giai đoạn 2022 - 2026 cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao là 187 biên chế, Cơ quan điều tra VKSND tối cao dự kiến tiếp nhận công chức giai đoạn 2023-2026, trong đó, năm 2023 dự kiến tiếp nhận 18 biên chế, trong đó 8 biên chế từ ngành KSND, 10 biên chế từ ngành tư pháp khác. Tính đến 15/7/2023 đã tiếp nhận được 6 biên chế.

Năm 2024 dự kiến tiếp nhận 9 biên chế; năm 2025 dự kiến tiếp nhận 6 biên chế, trong đó 3 biên chế từ ngành KSND, 3 biên chế từ ngành tư pháp khác; năm 2026 dự kiến tiếp nhận 3 biên chế.

leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra VKSND tối cao tập huấn “Quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ”. (Ảnh minh hoạ)

Tiêu chuẩn tuyển chọn, tiếp nhận: Độ tuổi đối với nam không quá 48 tuổi, đối với nữ không quá 45 tuổi (trừ các trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng); có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành KSND về bảo vệ chính trị nội bộ; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang bị xem xét thi hành kỳ luật hoặc đang là đối tượng thanh tra, kiểm tra, điều tra dấu hiệu vi phạm của cơ quan có thẩm quyền; có đủ sức khoẻ để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyển; có kết quả đánh giá, phân loại công chức 3 năm gần nhất được cấp có thẩm quyền phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Về điều kiện: Công chức hiện đang giữ chức danh tư pháp (ít nhất 3 năm trở lên đối với ngạch Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp, Thẩm phán sơ cấp, Chấp hành viên sơ cấp) tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND tỉnh, thành phố, quận, huyện và các ngành tư pháp khác để bổ sung cho các phòng địa bàn. Ưu tiên tiếp nhận công chức hiện đang công tác tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, miền Tây Nam bộ.

Để công chức có nguyện vọng chuyển công tác về Cơ quan điều tra VKSND tối cao đủ điều kiện thi chuyển ngạch Điều tra viên, Cơ quan điều tra dự kiến mở lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự tại Trường Đại học Kiểm sát (dự kiến Quý IV/2023) và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao tổ chức thi tuyển chức danh Điều tra viên các cấp (dự kiến Quý II/2024).

P.V