Theo đó, việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm quán triệt, thực hiện nghiêm những quy định của Đảng, Nhà nước và của VKSND tối cao về công tác tổ chức cán bộ trong toàn Ngành.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung mới trong các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ ban hành năm 2019 và năm 2020; trao đổi, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thực hiện công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị, VKSND các cấp nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện.

Đồng thời, sau hội nghị, các đơn vị, VKSND và Viện kiểm sát quân sự các cấp tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thực hiện đảm bảo đúng quy định.

leftcenterrightdel
Viện trưởng Lê Minh Trí thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Tạ Quang Khải được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKS quân sự Trung ương. 

Về hình thức, Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2020 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, tại trụ sở VKSND tối cao (số 9 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội); hội nghị được tổ chức trong 1 ngày, dự kiến vào tháng 4 năm 2020.

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2020 do đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì; thành phần tham dự gồm VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh.

Về nội dung, hội nghị quán triệt một số nội dung mới trong các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ ban hành năm 2019 và năm 2020, bao gồm: Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-VKSTC ngày 1/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao;

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-VKSTC ngày 1/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao;

Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao;

Quy chế tuyển dụng công chức VKSND ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-VKSTC ngày 29/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao;

Quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành KSND; Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành KSND (hiện đang hoàn thiện).

Kế hoạch yêu cầu các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thực hiện công tác tổ chức cán bộ cần giải đáp, hướng dẫn gửi về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/2/2020.

P.V