Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội, lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, Văn phòng thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Tuyến, Phó Chánh Văn phòng VKSND cấp cao tại Hà Nội công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc Văn phòng VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Theo đó, đã bổ nhiệm đồng chí Lê Đỗ Quyên, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Chánh Văn phòng VKSND cấp cao tại Hà Nội giữ chức vụ Chánh Văn phòng VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Bổ nhiệm đồng chí Tăng Thị Thu Bắc, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng Hành chính, Quản trị và Tài vụ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Bổ nhiệm đồng chí Khúc Thị Hoàng Hạnh, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng thuộc Văn phòng VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Bổ nhiệm đồng chí Trần Đăng Vinh, Kiểm sát viên trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tiếp công dân và xử lý đơn thuộc Văn phòng VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2020.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí được bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Quang Thành chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và cống hiến của các đồng chí trong quá trình công tác.

Đồng chí Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội nhấn mạnh, việc kiện toàn các chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc Văn phòng là hết sức cần thiết, góp phần làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu công tác của toàn đơn vị. 

Đồng chí Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Quang Thành tin tưởng trên cương vị công tác mới, các đồng chí được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ nghiệp vụ, đề cao trách nhiệm trong công việc, sự đoàn kết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo Viện cấp cao 1 chúc mừng 4 đồng chí được bổ nhiệm.

P.V