Thừa ủy quyền của lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 dự và trao quyết định tại buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15), VKSND tối cao cùng toàn thể lãnh đạo, công chức thuộc Vụ 14.

Tại buổi Lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định số 57/QĐ-VKSTC ngày 22/7/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Mai Thị Thanh Thảo, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Vụ 14, VKSND tối cao.

Thời hạn bổ nhiệm đối với đồng chí Mai Thị Thanh Thảo là 5 năm, kể từ ngày 1/8/2020.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Thị Thanh Thảo.
leftcenterrightdel
Tập thể lãnh đạo Vụ 14 chúc mừng đồng chí Mai Thị Thanh Thảo. 

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Thị Thanh Thảo được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 14, VKSND tối cao.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi đã chúc mừng đồng chí Mai Thị Thanh Thảo được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Vụ 14, VKSND tối cao. Đồng chí khẳng định, với sự nỗ lực, cố gắng trong quá trình công tác, đồng chí Mai Thị Thanh Thảo đã được ghi nhận và được lãnh đạo VKSND tối cao tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc đơn vị.

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 14 Hoàng Thị Quỳnh Chi phát biểu giao nhiệm vụ. 

Thay mặt lãnh đạo, công chức trong đơn vị, đồng chí Vụ trưởng Vụ 14 Hoàng Thị Quỳnh Chi tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Mai Thị Thanh Thảo sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, ra sức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, gương mẫu và phát huy trách nhiệm trong công việc để cùng tập thể lãnh đạo, công chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 14 chúc mừng đồng chí Mai Thị Thanh Thảo. 

 

Ngọc Ánh