Đoàn làm việc do đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị làm Trưởng đoàn. Theo báo cáo của VKSND huyện Hải Lăng, 6 tháng đầu năm 2023, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt do ngành kiểm sát cấp trên giao, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội.

Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ngày càng được nâng cao. Công tác phát hiện, quản lý và báo cáo tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp được chú trọng và nâng cao về chất lượng, công tác xây dựng Ngành có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Ủy viên Thường trực,Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, VKSND huyện Hải Lăng đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, nhất là các vụ án phức tạp, dư luận quan tâm. Tiến hành các thủ tục để sớm ký kết nhiều quy chế phối hợp với các đơn vị trên địa bàn huyện trong việc phát hiện, tiếp nhận, phân loại, chuyển giao, giải quyết các nguồn tin về tội phạm.

Đồng thời, làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; công tác cải cách tư tư pháp và công tác xây dựng ngành thường xuyên được quan tâm thực hiện nhằm đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đảm bảo kịp thời, sâu sát nên hoạt động của cơ quan đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao những nỗ lực của VKSND huyện Hải Lăng đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, VKSND huyện Hải Lăng tập trung hơn nữa công tác cải cách tư pháp, tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố  và kiểm sát hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ cho công chức, KSV.

Ngọc Nhung - X.N