Đoàn kiểm tra gồm các thành viên thuộc Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, VKSND tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tư pháp.

Làm việc với Đoàn kiểm tra số 4, có đồng chí Đoàn Thị Biên, Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh, cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và đơn vị nghiệp vụ, bộ phậm tham mưu, giúp việc liên quan thuộc VKSND tỉnh Đắk Lắk.

leftcenterrightdel
 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại VKSND tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi đồng chí Trưởng đoàn triển khai Kế hoạch và Chương trình kiểm tra tại VKSND tỉnh, Đoàn công tác số 4 sẽ tập trung kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đồng thời, kiểm tra các kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Trong thời gian qua, nhận thức đầy đủ tính chất nguy hiểm và tác hại của tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác liên quan, từ đó chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả như mong muốn.

Trước đó, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra, triển khai kế hoạch và chương trình kiểm tra tại Đắk Lắk.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi công bố quyết định kiểm tra tại Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết giác, tin báo về tội phạm, công tác giám định, định giá.

Bên cạnh đó, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 4 đánh giá cao công tác chuẩn bị, cũng như báo cáo từ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Mặt khác, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cũng lưu ý bổ sung thêm một số vấn đề, tài liệu để quá trình kiểm tra được khách quan.

Ngày 30/5, Đoàn kiểm tra số 4, do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Phó Trưởng đoàn kiểm tra cũng đã công bố kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.  

 
Hải Âu - Chính Cương