Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND cùng các đồng chí Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Theo báo cáo, trong công tác chỉ đạo thực hiện các chương trình, năm 2019, Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch về công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP, kết luận chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP. Đã ban hành, chỉ đạo thực hiện 4 kế hoạch về phòng chống tội phạm, phòng chống tội phạm mua bán người, phòng chống ma tuý, phòng chống tệ nạn mại dâm.

Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND chỉ đạo toàn Ngành quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, tội phạm về ma tuý; Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành nhiều Chỉ thị chỉ đạo trong công tác phòng, chống tội phạm... Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND đã tham gia kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 tại 4 tỉnh: Hải Phòng, Lạng Sơn, Tây Ninh, Bình Dương.

Trong công tác tuyên truyền, đã chỉ đạo, thực hiện mở chuyên mục về “Phòng, chống tội phạm của ngành KSND”, “Phòng, chống tham nhũng”, chuyên trang “Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên”; đăng tải nhiều bài viết về phòng, chống tội phạm ma tuý, mua bán người, mại dâm và tuyên truyền các hoạt động về phòng, chống tội phạm...

Tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND đã phát biểu kết luận, trong đó yêu cầu, năm 2020, Ban Chỉ đạo 138 của Ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác năm 2020 của ngành KSND, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết của Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 138 của Ngành xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình về phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người, ma tuý, mại dâm...

Ban Chỉ đạo 138 của Ngành cũng cần lưu ý, triển khai thực hiện việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị; đánh giá thực trạng tình hình tội phạm, kết quả công tác và hoạt động của Ban giai đoạn 2016-2020; đồng thời, đề xuất các giải pháp phòng, chống tội phạm thời gian tới phục vụ xây dựng Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2020-2025.

Ngoài ra, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu, các đơn vị cần bám sát vào Kế hoạch số 10/KH-VKSTC ngày 17/1/2020 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020. Trong đó, các cơ quan báo chí của Ngành như Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, nhất là công tác phòng chống tội phạm về tham nhũng, ma tuý, mua bán người, mại dâm, xâm hại phụ nữ, trẻ em...

V.T