Tham dự Lễ ký có đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Vũ Đình Thường, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội; các đồng chí trong Ban Biên tập báo Đời sống & Pháp luật, Tạp chí Người làm báo và toàn thể Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên thuộc báo Bảo vệ pháp luật…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Lễ ký

Phát biểu khai mạc Lễ ký, Tổng Biên tập báo Bảo vệ pháp luật Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong những năm qua, cùng với việc chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao rất quan tâm và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí của Ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, đứng trước sự bùng nổ, cạnh tranh thông tin quyết liệt giữa các cơ quan báo chí với thông tin trên mạng xã hội, đòi hỏi cần có sự phối hợp, tương tác chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí chính thống để chiếm lĩnh trận địa thông tin, đẩy lùi thông tin xấu độc từ các trang mạng xã hội, có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Tổng Biên tập báo Bảo vệ pháp luật Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm, trong nhiều năm qua, báo Bảo vệ pháp luật đã chủ động kết nối và mở rộng sự hợp tác với nhiều cơ quan báo chí Trung ương. Báo Bảo vệ pháp luật đã ký kết hợp tác tuyên truyền với 7 cơ quan báo chí Trung ương; có tới hơn 50 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương xin đăng tải lại thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật.

leftcenterrightdel
Tổng Biên tập báo Bảo vệ pháp luật Nguyễn Văn Thắng phát biểu 

Với tinh thần tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quản lý Tòa soạn, tác nghiệp báo chí nhằm nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền về mọi hoạt động của ngành Kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật tiếp tục ký kết hợp tác thông tin tuyên truyền với báo Đời sống & Pháp luật (Hội Luật gia Việt Nam) và Tạp chí Người làm báo (Hội Nhà báo Việt Nam). Đây là những cơ quan báo chí có đông đảo bạn đọc quan tâm, tổ chức thành công nhiều giải báo chí và có nhiều ấn phẩm có giá trị.

Việc ký kết thể hiện trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm tiếp tục đổi mới của báo Bảo vệ pháp luật trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp thực chất, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao vị thế của ngành KSND, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ Kiểm sát trong công cuộc cải cách tư pháp, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

leftcenterrightdel
Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo Nguyễn Thành Lợi đại diện cho các cơ quan ký kết Bản hợp tác phát biểu 

Theo nội dung Biên bản hợp tác thông tin tuyên truyền giữa báo Bảo vệ pháp luật (VKSND tối cao), báo Đời sống & Pháp luật (Hội Luật gia Việt Nam) và Tạp chí Người làm báo (Hội Nhà báo Việt Nam), ba bên sẽ hợp tác cùng nhau trong việc trao đổi thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề kinh tế - xã hội; các vấn đề về pháp luật doanh nghiệp, doanh nhân trong tiến trình hội nhập phát triển; trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, hoạt động báo chí phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của mỗi bên, thúc đẩy cùng nhau phát triển trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Thông tin mà ba bên cung cấp cho nhau phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, đúng pháp luật, nhằm nâng cao uy tín của các cơ quan chủ quản, tạo sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng của ba cơ quan báo chí, vì lợi ích của chung của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cùng với đó, trên cơ sở sự đồng ý của Lãnh đạo VKSND tối cao, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội luật gia Việt Nam, ba bên sẽ xây dựng các kế hoạch có thể đồng tổ chức các sự kiện, các giải báo chí, các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, giao lưu trực tuyến… để tuyên truyền quảng bá, nâng cao hiệu quả hoạt động của ba cơ quan báo chí trong quá trình đổi mới. Các bên cùng xây dựng các kế hoạch giao lưu, đào tạo, học hỏi kinh nghiệm làm báo, tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, thiết bị trong quá trình sản xuất các tác phẩm báo chí.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Biên tập báo Đời sống & Pháp luật Phạm Quốc Huy trình bày nội dung Bản hợp tác thông tin tuyên truyền giữa ba cơ quan báo chí 

Cũng theo Tổng Biên tập báo Bảo vệ pháp luật Nguyễn Văn Thắng, nhân sự kiện ý nghĩa này, báo Bảo vệ pháp luật chính thức phát động cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh kiểm sát viên”. Cuộc thi này nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2019, kế hoạch công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2019 và kế hoạch trọng tâm về công tác tuyên truyền của ngành KSND.  

Mục đích của cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua trong ngành Kiểm sát; giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, thực chất, hiệu quả về chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Đồng thời, qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của nhân dân về chức năng, nhiệm vụ và sự đóng góp quan trọng của ngành KSND trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Đối tượng dự thi là nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của tất cả các cơ quan báo chí trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam; các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát và bạn đọc quan tâm tới chủ đề này, tự nguyện tham gia và cam kết chấp hành các quy định của Thể lệ cuộc thi.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Biên tập báo Bảo vệ pháp luật Lâm Huy Chiêu trình bày Thể lệ cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên”  

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký và phát động cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh kiểm sát viên”, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND nêu rõ, trong những năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền của ngành KSND luôn được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm và tạo điều kiện, hỗ trợ để các cơ quan báo chí của Ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong ngành KSND. Mới đây nhất, với sự tham mưu, đề xuất của báo Bảo vệ pháp luật, ngày 20/12/2018, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 596/QĐ-VKSTC, về việc phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của ngành KSND… Đây là những căn cứ, điều kiện thuận lợi để cho công tác thông tin, tuyên truyền có trọng tâm và có kết quả.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký và phát động cuộc thi 

Nêu lại những nét khái quát về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND qua các thời kỳ, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường khẳng định, mặc dù những năm qua ngành Kiểm sát đã có nhiều biện pháp nhưng công tác tuyên truyền về Ngành vẫn chưa đạt như mong muốn, xã hội và nhân dân vẫn chưa biết nhiều, hiểu sâu về ngành KSND.

Chính vì vậy, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường cho rằng, việc báo Bảo vệ pháp luật tổ chức ký kết hợp tác thông tin tuyên truyền với Tạp chí Người làm báo, báo Đời sống & Pháp luật là việc làm có ý nghĩa, quan trọng. Đặc biệt với việc phát động cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát và Bản lĩnh kiểm sát viên” chính là sáng kiến của Báo và được Lãnh đạo VKSND tối cao ủng hộ, đánh giá cao, tạo điều kiện, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ và những thành quả quan trọng của ngành KSND trong gần 60 năm qua.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao mong rằng, sau Lễ ký kết, các cơ quan báo chí sẽ hợp tác thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc thông tin, tuyên truyền. Sau khi phát động, cuộc thi sẽ có nhiều tác phẩm hay, hấp dẫn, có sức lan tỏa khi viết về người cán bộ kiểm sát và bản lĩnh của họ trong công cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về tham nhũng, từ đó giúp cho xã hội và nhân dân hiểu hơn về Ngành và người cán bộ Kiểm sát.

Tại buổi Lễ, dưới sự chứng kiến của đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND và các đại biểu tham dự, Tổng Biên tập báo Bảo vệ pháp luật Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập báo Đời sống & Pháp luật Nguyễn Tiến Thanh và Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo Nguyễn Thành Lợi đã tiến hành ký Biên bản hợp tác thông tin tuyên truyền giữa ba cơ quan báo chí.

leftcenterrightdel


leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường cùng các đại biểu chứng kiến Lễ ký hợp tác thông tin tuyên truyền giữa báo Bảo vệ pháp luật, báo Đời sống & Pháp luật và Tạp chí Người làm báo  

Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh kiểm sát viên” do Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức trong 12 tháng, từ ngày 2/5/2019 đến ngày 2/5/2020. Tổng kết và trao giải cuộc thi vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/2020). Thông tin về Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên báo in Bảo vệ pháp luật và Báo điện tử Bảo vệ pháp luật (https//:baovephapluat.vn).

 

 

Đắc Thái