Theo Báo cáo sơ kết công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2020 của Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10), VKSND tối cao, thời gian qua đơn vị đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đã hoàn thành tốt và vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra. 

Đặc biệt, trong tổng số 8 kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng VKSND tối cao đối với án hành chính, kinh doanh thương mại, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã đưa ra xét xử 7 vụ, chấp nhận 7/7, đạt tỉ lệ chấp nhận 100%. Đây được xem là kết quả nổi bật của Vụ 10 trong thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2020 của đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác kiểm sát việc giải quyết án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm có nhiều chuyển biến đáng kể, với tổng số 221 vụ án đã được giải quyết (vượt xa con số của các năm trước đó, cụ thể: năm 2018 giải quyết 60 vụ, năm 2019 giải quyết 148 vụ). 

Cùng với đó, đơn vị đã thực hiện quyết liệt quyền yêu cầu, theo đó ban hành 275 văn bản yêu cầu Toà án chuyển hồ sơ vụ án, 32 văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ; ban hành 123 văn bản trả lời tiến độ giải quyết đơn gửi các cơ quan Trung ương và trả lời đương sự; 9 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ; hoàn thành và ban hành 2 kết luận kiểm tra nghiệp vụ đối với 2 VKSND cấp tỉnh...

leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ 10 Phan Văn Tâm phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác Quý III năm 2020 của đơn vị.

Vụ đã chủ trì, tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức thành công, chất lượng 3 hội nghị quan trọng, gồm: Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Phá sản năm 2014 và 5 năm thi hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 trong ngành Kiểm sát nhân dân; Hội nghị tập huấn pháp luật về đất đai và Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, phá sản, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, Vụ 10 đã tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao ký Quyết định số 299/QĐ-VKSTC ngày 19/8/2020 về việc ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 5/6/2020 về một số số nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020 được Vụ 10 xác định, đó là: Sớm hoàn thiện dự thảo, trình lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Quy trình kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục phá sản và hướng dẫn một số vấn đề trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc về kinh doanh thương mại.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục tham mưu hoàn thiện Báo cáo bổ sung phục vụ Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Thực hiện việc nghiên cứu giải quyết hồ sơ án, xử lý đơn, trả lời đơn thỉnh thị của VKSND tối cao. Tiến hành kiểm tra đột xuất công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính bảo đảm chặt chẽ, đúng kế hoạch đề ra.

Theo Vụ trưởng Vụ 10 Phan Văn Tâm cho biết, có được những kết quả trong 9 tháng qua là do được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo VKSND tối cao, Kiểm sát viên VKSND tối cao; sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của các vụ, đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu, tận tụy, trách nhiệm của toàn thể công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị.

Trong đó điểm nổi bật đáng chú ý là đơn vị đã tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao ban hành các kháng nghị giám đốc thẩm và đã được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đưa ra xét xử, chấp nhận.

leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ 10 Phan Văn Tâm trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân trong đơn vị.
Vụ 10 VKSND tối cao vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý III và sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2020. Tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ 10 đã trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân trong đơn vị do có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Phá sản năm 2014 và 5 năm thi hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 trong ngành Kiểm sát nhân dân; Hội nghị tập huấn pháp luật về đất đai và Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, phá sản, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. 

P.V