(BVPL) - UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức cuộc thi Phương án quy hoạch, kiến trúc Vườn tượng APEC mở rộng và Phương án thiết kế kiến trúc công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng. Các phương án kiến trúc được các đơn vị dự thi thiết kế đối với hai công trình trên sẽ trông như thế nào?. Mời bạn đọc xem những hình ảnh dưới đây.