Tính đến tháng 10/2023, dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, với số ca mắc, tử vong giảm sâu. Từ 1/1/2023 đến tháng 10/2023, cả nước ghi nhận trên 98.000 trường hợp mắc, 20 trường hợp tử vong (không ghi nhận tử vong trong 5 tháng qua).