Cách đây 70 năm, tại Hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát (De Castries), lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của quân đội ta tung bay, báo hiệu chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.