Tối 27/4/2024, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã biểu diễn phục vụ người dân trên đường Võ Nguyên Giáp. Đây là hoạt động chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân gần gũi, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.