Từ quan hệ “Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài” năm 2002, đến tháng 3/2014, Việt Nam và Nhật Bản đã nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.”