Các nhà ga dọc tuyến Metro Nhổn-ga Hà Nội (Metro số 3) đang bị chiếm dụng làm nơi đổ rác thải và phục vụ kinh doanh.