(BVPL) - Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ có những giá trị về mặt lịch sử, kiến trúc Chăm, những di tích, di vật tìm được phản ánh đời sống xã hội, kinh tế của người Chămpa tại vùng đất Amaravati từ thế kỷ X đến thế kỷ XII.