(BVPL) - Ngư dân Đà Nẵng có câu ca dao “Siêng đi tát, nhác đi câu. Muốn mau đầy bầu chạy về vác lưới”. Kéo lưới là một công việc lao động thường ngày của ngư dân, nhưng dưới góc máy của nghệ sỹ nhiếp ảnh trẻ không chuyên Hà Vũ Linh, công việc này toát lên một vẻ đẹp riêng.

Báo Bảo vệ pháp luật xin gửi tới bạn đọc bộ ảnh có chủ đề “Kéo lưới” do Hà Vũ Linh thực hiện tại Đà Nẵng.