Cách đây 50 năm, từ ngày 12-17/9/1973, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba Fidel Castro đã đến thăm Quảng Trị, trở thành vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam.