Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều 21/2/2021, Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 44.355 người, kết quả 32.692 mẫu âm tính. Riêng số người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, từ ngày 15/1 đến nay là 2.388, trong đó 2.368 trường hợp đã được lấy mẫu, hiện 1.908 người xét nghiệm âm tính, còn lại chưa có kết quả. Như vậy, tổng số mẫu xét nghiệm âm tính người từ 12 tỉnh thành và vùng dịch, tính đến chiều 21/2 là 34.600.