Mặc dù mặt bằng sạch phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang là "điểm nghẽn" lớn nhất, nhưng tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đầu mùa khô và phần công địa đã được bàn giao cho chủ đầu tư, những ngày cuối tháng 11/2023, trên công trường cao tốc, các đơn vị thi công khẩn trương đào đắp, lu lèn nền đường, đúc cấu kiện bê tông tại chỗ... sẵn sàng thi công đồng loạt khi có mặt bằng.