Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định các cơ quan hữu quan của Việt Nam sẽ hỗ trợ tích cực để Đại sứ Venezuela Juan Carlos Fernandes Juarez và Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh hoàn thành tốt nhiệm vụ.