(BVPL) - Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan (Cao tốc La Sơn - Túy Loan) dài 77 km, được đầu tư xây dựng theo hình thức BT với tổng vốn đầu tư 11.486 tỷ đồng. Tuyến cao tốc này đi qua địa bàn hai địa phương là Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, xuyên qua vườn Quốc gia Bạch Mã.