Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 vừa được Quốc hội thông qua, trong đó có việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020. Với sự điều chỉnh này, các chế độ, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng được tăng lên, hỗ trợ tốt hơn cho người tham gia.