Sáng 8/7, gần 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi bước vào ngày thi thứ 2. Thời tiết có mưa dông diễn ra ở một số địa phương, để giúp thí sinh vào điểm thi an toàn không thể thiếu bóng dáng những áo xanh tình nguyện.