Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 vừa khai mạc bằng một chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu bởi sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại.