leftcenterrightdel
 UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo để làm rõ nội dung tố cáo vụ lừa đảo tiền ảo lên tới 15 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, văn bản đề ngày 9/4/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ: Ngày 8/4/2018, trên các trang thông tin mạng đăng tải nội dung liên quan đến đường dây đa cấp (đề cập đến Công ty cổ phần Morden Tech với số tiền huy động hơn 15.000 nghìn tỷ đồng). Về việc này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm có chỉ đạo như sau:

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 8115/UBND-KT chỉ đạo về công tác phối hợp quản lý và xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo trên địa bàn thành phố. Theo đó khẳng định các loại tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Trước đó, nhiều người dân đã cùng ra đường cầm đơn tố cáo công ty lừa đảo với số tiền lên tới 15 nghìn tỷ.

Việc sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Do vậy, để đảm bảo an ninh, an toàn về hoạt động tiền tệ, yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro bất lợi ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Đối với thông tin liên quan đến đường dây tiền ảo đa cấp do các trang thông tin mạng đăng tải, giao Công an thành phố phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh sự vụ, khẩn trương báo cáo đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố.

Nam Phong