Tin từ Quảng Bình cho biết, Ban Thường vụ tỉnh này vừa họp và quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Ước, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy ông Nguyễn Văn Ước, với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra 41, đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc: Lãnh đạo, chỉ đạo chưa toàn diện trong thanh tra thực hiện tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo; tham mưu ký ban hành Kết luận số 16/KL-TTr, trong đó có nội dung kiến nghị chưa đúng quy định.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Văn Ước đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Ước.

Ngoài kỷ luật ông Nguyễn Văn Ước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình còn xem xét và kỷ luật ông Trương Tấn Hưng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, vì đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bố Trạch khởi tố bị can tội “Đánh bạc”.

Vi phạm của ông Trương Tấn Hưng là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Trương Tấn Hưng.

P.V