leftcenterrightdel
Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.(Ảnh:MP)

Thanh tra tỉnh Bến Tre vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Theo đó, ngoài những ưu điểm đã đạt được thì công tác triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng trong việc xác định đối tượng, do số lượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động nhiều, làm việc đủ loại hình công việc, lĩnh vực khác nhau, nhất là lĩnh vực nông nghiệp.

Quá trình thực hiện còn trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, có một số cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ bị nhiễm bệnh phải cách ly y tế nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ; kiểm tra, rà soát chưa chặt chẽ dẫn đến nhiều trường hợp bị trùng, sai đối tượng phải thu hồi nộp trả ngân sách; xét duyệt sai quy trình, kinh phí còn thừa chưa kịp thời nộp trả về ngân sách đúng theo qui định.

Phòng Lao động, thương binh và xã hội huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre thực hiện chưa tốt trong việc thống kê, rà soát và lập danh sách để trình phê duyệt hỗ trợ cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế (f0, f1).

Phòng LĐTB và XH huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre thực hiện chưa tốt trong việc tham mưu trình UBND huyện phê duyệt danh sách dẫn đến nhiều trường hợp bị trùng, sai đối tượng phải thu hồi nộp trả ngân sách xảy ra ở xã Tân Thạch, Phước Thạnh, An Hóa; chưa báo cho UBND huyện điều chỉnh phê duyệt lại quyết định hỗ trợ đối tượng thụ hưởng cho đúng quy định.

Tổng số tiền chi trùng, chi sai trên 4,3 tỉ đồng (trong đó đơn vị tự rà soát phát hiện trên 4,1 tỉ đồng, đoàn thanh tra phát hiện trên 195 triệu đồng). Trong số này đã thu hồi nộp ngân sách hơn 3,5 tỉ đồng; số tiền còn lại trên 772,5 triệu đồng chưa được thu hồi.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thu hồi nộp ngân sách đúng nguồn quy định với tổng số tiền trên 772,5 triệu đồng.

UBND huyện Giồng Trôm được giao chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với UBND xã Bình Thành điều chỉnh nghiệp vụ tài chính số tiền 12 triệu đồng đúng quy định.

Đồng thời giao UBND huyện Châu Thành chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH và các xã, thị trấn rà soát, tham mưu trình UBND huyện Châu Thành điều chỉnh, phê duyệt lại quyết định hỗ trợ cho đúng quy định; hoàn trả số tiền 69 triệu đồng đúng nguồn theo kết luận của kiểm toán.

Về xử lý hành chính, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND huyện Châu Thành và UBND huyện Mỏ Cày Nam kiểm điểm trách nhiệm tập thể và các cá nhân Phòng LĐ-TB&XH các huyện này do có những hạn chế, thiếu sót trong việc tham mưu UBND huyện phê duyệt danh sách trùng đối tượng hỗ trợ.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm kết luật thanh tra và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các nội dung hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra.

Mai Phong