leftcenterrightdel
 Trực tiếp phổ biến, giáo dục pháp luật tại BTL Vùng 5 Hải quân.

Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ, tạo bước chuyển biến tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ vững kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước ngay từ cơ sở.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được VKSQS khu vực 2 Quân chủng Hải quân quan tâm. Hàng năm nội dung công tác này được xác định ngay từ đầu và đưa vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm và Kế hoạch Kiểm sát quân sự năm của Viện. Từ đầu năm, Viện đã thành lập Tổ tuyên truyền do đồng chí Viện trưởng làm Tổ trưởng và cũng là người trực tiếp, thường xuyên tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị. Đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên của Viện là các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên có trình độ pháp luật, có khả năng phân tích, thuyết trình đã được lựa chọn, bồi dưỡng.

Một trong những nội dung VKSQS khu vực 2 Quân chủng Hải quân đã và đang tập trung triển khai để thực hiện có hiệu quả, chất lượng đó là chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn để hiệp đồng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên bám nắm Kế hoạch của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quân chủng, Kế hoạch của VKSQS Trung ương để xác định nội dung tuyên truyền, từ đó phân công các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên trong Tổ tuyên truyền xây dựng nội dung bài giảng cho phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, VKSQS khu vực 2 Quân chủng Hải quân chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn như: Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, các đơn vị trực thuộc Cục Kỹ Thuật, Bộ Tham mưu (Nhà máy X52, X55, Z753, Kho 858,…) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 2.700 lượt cán bộ, chiến sỹ về các nội dung: "Thông báo tình hình vi phạm, tội phạm trong Quân đội, Quân chủng Hải quân năm 2021 và các giải pháp phòng ngừa; Chức năng, nhiệm vụ của Ngành VKSND nói chung, VKSQS nói riêng theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Nhà nước", "Một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn", “Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”…

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Viện chú trọng đổi mới từ nội dung đến phương pháp tuyên truyền, các đồng chí tuyên truyền viên luôn chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền sát với thực tế của đơn vị, chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền sao cho sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp thu, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ vào tuyên truyền, kết hợp giữa thuyết trình với trình chiếu, xem các video thực tế…

Qua mỗi buổi tuyên truyền, VKSQS khu vực 2 Quân chủng Hải quân luôn chú ý lắng nghe, trao đổi, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đơn vị đối về nội dung, phương pháp tuyên truyền để rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế để cho những buổi tuyên truyền sau được tốt hơn.

Bên cạnh đó, VKSQS khu vực 2 Quân chủng Hải quân cũng chú trọng phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động và kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, chống vi phạm tội phạm đến cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị.

Phạm Văn Nhất – VKSQS KV2 HQ