Ngày 07/10/2018, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên VKSND tối cao đã có Thông báo số 1955/VKSTC-V15 gửi Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các VKSND cấp cao và VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo về việc thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2018.

Thông báo số 1955/VKSTC-V15 nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-VKSTC ngày 02/5/2018 và Công văn số 3694/VKSTC-V15 ngày 31/8/2018 của VKSND tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp năm 2018 trong ngành KSND, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên thông báo đợt 1 thi tuyển chức danh Kiểm sát viên cao cấp như sau: Thứ nhất, phê duyệt những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (có danh sách kèm theo); Thứ hai, thay đổi hình thức thi trắc nghiệm bằng thi vấn đáp.

Cũng theo Thông báo số 1955/VKSTC-V15, địa điểm ôn, thi: Phòng 9011, trụ sở VKSND tối cao, số 09 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Thời gian ôn thi: Trong ngày 12/10/2018 (thứ Sáu), cụ thể: Từ 8 giờ: Ôn kiến thức liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND theo Luật tổ chức VKSND năm 2014; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên theo lĩnh vực tư pháp hình sự. Từ 13 giờ: Ôn kiến thức liên quan đến chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên theo lĩnh vực tư pháp dân sự, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật. Thời gian thi: Khai mạc và tổ chức thi Kiểm sát viên cao cấp trong ngày 13/10/2018 (thứ Bảy), cụ thể: Buổi sáng: Khai mạc từ 7 giờ 30 phút; thi viết bắt đầu từ 8 giờ 30 phút. Buổi chiều: Thi vấn đáp, bắt đầu từ 15 giờ.

P.V

Xem danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tại đây: danh-sach-converted.pdf