Tham dự buổi Lễ có toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động thuộc Văn phòng VKSND tối cao.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao đã công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng các đơn vị thuộc Văn phòng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí được bổ nhiệm. 

Theo đó, đã bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Cơ yếu giữ chức vụ trưởng phòng Phòng Cơ yếu thuộc Văn Phòng VKSND tối cao.

Bổ nhiệm đồng chí Phan Quốc Bình, Phó Giám đốc Nhà khách giữ chức vụ Giám đốc Nhà khách thuộc Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh.

Bổ nhiệm đồng chí Vũ Thị Bích Liên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Cơ yếu thuộc Văn phòng VKSND tối cao.

Bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Thu Hương giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phòng Hành chính - Quản trị thuộc Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh.

Thời gian bổ nhiệm đối với 4 đồng chí nêu trên là 5 năm, kể từ ngày 1/2/2020.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí được bổ nhiệm.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu giao nhiệm vụ.  

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đã chúc mừng 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng, đồng thời khẳng định việc bổ nhiệm này thể hiện sự quan tâm của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức góp phần giúp cho Văn phòng VKSND tối cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến mong rằng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí được bổ nhiệm sẽ thấy được niềm vinh dự này để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trau dồi về đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, phát huy truyền thống đoàn kết đơn vị để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

P.V