Theo đó, Thực hiện Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 4/1/2022 và Chương trình công tác số 08/CTr-VKS ngày 18/1/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam, VKSND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Tọa đàm "Rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự bị Tòa án cấp trên tuyên hủy án, sửa án trong 3 năm (2020, 2021 và 2022)".

 Theo đó, Tọa đàm được tổ chức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường VKSND tỉnh Quảng Nam và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu VKSND cấp huyện. Đồng chí Trần Hoài Nam – Bí thư Ban cán sự Đảng; Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi toạ đàm. Tham dự buổi Tọa đàm có các đồng chí Phó Viện trưởng: Nguyễn Ngọc Tỉnh, Nguyễn Hữu Khoa; công chức Phòng 9, Phòng 10; các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng và công chức làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự của VKSND cấp huyện.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi Tọa đàm tại điểm cầu chính VKSND tỉnh Quảng Nam

Tại  buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Ngọc Tỉnh – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam thay mặt tập thể lãnh đạo Viện quán triệt Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về "Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật" cũng như Báo cáo tổng hợp "Đánh giá thực trạng, nguyên nhân dẫn đến các bản án, quyết định giải quyết các vụ án hành chính; các vụ, việc dân sự bị Tòa án cấp trên tuyên hủy án, sửa án – Kinh nghiệm và giải pháp khắc phục" do Phòng 9, Phòng 10 xây dựng và Báo cáo tham luận của các đơn vị cấp huyện nêu lên những kinh nghiệm, cách làm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác.

Thông qua buổi Tọa đàm, những khó khăn, vướng mắc các đơn vị nêu lên đã được các đồng chí lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ giải đáp kịp thời. Tọa đàm cũng là dịp để các đơn vị trao đổi, thảo luận, cùng rút kinh nghiệm chung để thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hoài Nam – Bí thư Ban cán sự Đảng; Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi Toạ đàm.

Đồng chí Trần Hoài Nam – Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: “...Việc tổ chức Tọa đàm để VKSND hai cấp tỉnh Quảng Nam cùng nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những vấn đề còn hạn chế trong khâu công tác để qua đó, đề ra những giải pháp căn cơ, đồng bộ, sát hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, thiếu sót của những năm trước, giảm thiểu đến mức thấp nhất số bản án, quyết định bị Tòa án cấp trên tuyên hủy án, sửa án có liên quan đến trách nhiệm của VKSND là hết sức cần thiết”.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam yêu cầu lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND hai cấp phải nhận thức đúng, thực hiện đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình và hướng dẫn của VKSND tối cao, đặc biệt là Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về "Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật";

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết kháng nghị, kiến nghị đối với những vi phạm của các bản án, quyết định giải quyết các vụ án hành chính,các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động; chú trọng và tăng cường công tác phối kết hợp giữa VKSND các cấp cũng như giữa hai ngành Toà án, VKSND và với các cơ quan hữu quan trong quá trình giải quyết các vụ, việc, nhất là đối với những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nhằm bảo đảm cơ chế phối hợp, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ và việc tham gia phiên tòa, phiên họp khi tham gia giải quyết loại án này, để vừa đảm bảo tính thống nhất của pháp luật, vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng nhằm góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương…Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phải xem xét, cân nhắc thận trọng khi áp dụng pháp luật, biết đặt lợi ích của Nhà nước, của nhân dân lên trên hết; góp phần xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ, có ý thức tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”... 

Hồng Liên – Thanh Đại (VKSND tỉnh Quảng Nam)