Phiên tòa trực tuyến được kết nối từ điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xét xử TAND tỉnh Hậu Giang với sự tham gia của Hội đồng xét xử, Thư ký, Kiểm sát viên và người khởi kiện; điểm cầu thành phần được đặt tại phòng họp trực tuyến tại UBND TP Ngã Bảy.

Các điểm cầu được kết nối trực tiếp đến phòng họp trực tuyến của VKSND tỉnh Hậu Giang dưới sự tham dự trực tuyến của Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo và kiểm sát viên, kiểm tra viên Phòng 9 để rút kinh nghiệm.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên tham gia hỏi người bị kiện thông qua hệ thống trực tuyến từ điểm cầu trung tâm.

Quá trình giải quyết vụ án, Kiểm sát viên đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, báo cáo đề xuất quan điểm giải quyết vụ án rõ ràng, dự thảo câu hỏi và dự thảo bài phát biểu theo quy định.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng, tham gia hỏi để làm rõ hơn một số nội dung của vụ án. Đồng thời, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án và được Hội đồng xét xử chấp nhận.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Xác định việc phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm là hình thức tự đào tạo hiệu quả, từ đầu năm đến nay Phòng 9 đã phối hợp với các Tòa chuyên trách TAND tỉnh Hậu Giang tổ chức được 11 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm trực tiếp, 3 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến. 

Qua đó, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, xử lý các tình huống tại phiên tòa, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành đã giao.

Bên cạnh đó việc phối hợp tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến giúp các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, đáp ứng chủ trương, yêu cầu về công tác cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Hoàng Anh - Thanh Hương