leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Tiến Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe đồng chí Lê Hoàng Anh, Viện trưởng VKSND huyện Thoại Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành, việc thực hiện các khâu công tác kiểm sát của đơn vị.

Qua kiểm tra nhận thấy, VKSND huyện Thoại Sơn đã triển khai kịp thời Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 về công tác kiểm sát của Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 02/01/2024 của Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang về công tác kiểm sát năm 2024, các chương trình và hướng dẫn công tác của các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của cấp ủy và Hội đồng nhân dân địa phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Hoành Anh, Viện trưởng VKSND huyện Thoại Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024 của đơn vị.

Từ đó đơn vị đã kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện bằng các kế hoạch, chương trình công tác năm. Ban lãnh đạo Viện thường xuyên theo dõi, kiểm tra rà soát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác. Kết quả đến nay số chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản đạt trên 65% so với Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của Ngành đề ra; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cũng được quan tâm; việc sử dụng kinh phí, tài sản công đảm bảo theo đúng quy định.

Trong đó có một số chỉ tiêu nổi bật đơn vị đã thực hiện được như: phối hợp với Tòa án tổ chức 3 phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự, dân sự; lãnh đạo viện trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 7 vụ với 12 bị cáo; qua các khâu kiểm sát hoạt động tư pháp ban hành 4 kiến nghị, trong đó có 2 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 2 kiến nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa đối với các cơ quan hữu quan…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Viện trưởng Hồ Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả mà VKSND huyện Thoại Sơn đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc đơn vị cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu đánh giá công tác nghiệp vụ của Ngành.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu tập thể lãnh đạo, công chức đơn vị nghiêm túc tiếp thu các mặt còn hạn chế mà thành viên Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, khuyến khích tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin để phục vụ các khâu công tác kiểm sát, nhất là việc ứng dụng sơ đồ tư duy vào báo cáo án, đây là một trong những nội dung trọng tâm cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới; việc xây dựng báo cáo bằng video đã được VKSND tỉnh tập huấn nên yêu cầu tiến hành thực hiện ngay trong việc xây dựng các báo sơ, tổng kết, các tham luận tại Hội nghị,…

Bên cạnh đó cần tranh thủ hơn nữa các nguồn lực của địa phương để phục vụ tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; giữ vững, phát huy sự đoàn kết nội bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu còn lại đã đề ra trong kế hoạch công tác năm 2024.

Thay mặt VKSND huyện Thoại Sơn, Viện trưởng Lê Hoàng Anh đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn kiểm tra và sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót của đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Thành Đạt - Thùy Linh