leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Kiến Thức  - Phó Viện trưởng VKSND huyện Trần Đề công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Kiến Thức - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng thành viên là Kiểm sát viên VKSND huyện Trần Đề đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại các xã Thạnh Thới Thuận, Trung Bình, Đại Ân 2 và thị trấn Trần Đề.

Tại các đơn vị, đồng chí Nguyễn Kiến Thức - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn thông qua Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, qua đó đồng chí nêu rõ yêu cầu, mục đích trực tiếp kiểm sát và thống nhất phương pháp tiến hành làm việc với các đơn vị. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả theo dõi, giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án trên địa bàn quản lý, Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và tài liệu có liên quan.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tại mỗi đơn vị được trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đều có kết luận sơ bộ. Theo đó, Đoàn ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ được phân công trực tiếp theo dõi, giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án và những trường hợp được hoãn chấp hành án, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Cụ thể, đối với hồ sơ theo dõi, giám sát, giáo dục, được lập, sắp xếp có trình tự theo thời gian, có lập bảng thống kê tài liệu; về sổ sách có phân công cán bộ mở sổ tiếp nhận, theo dõi và ghi chép tương đối đầy đủ, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, đúng cột, mục theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm sát Đoàn cũng đã chỉ ra một số thiếu sót cần lưu ý khắc phục trong thời gian tới, điển hình như: Hồ sơ quản lý người chấp hành án, biên bản làm việc khi Cơ quan THAHS Công an huyện triệu tập người chấp hành án đến Ủy ban nhân dân xã để yêu cầu người chấp hành án ghi lý lịch tự khai và bản cam kết còn thiếu thành phần đại diện Công an cấp xã; bản tự nhận xét, đánh giá của người chấp hành án và bản nhận xét, đánh giá hàng tháng của Ủy ban nhân dân cấp xã còn trường hợp ghi ngày, tháng, năm nhận xét, đánh giá không đúng theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng (Thông tư 65).

Bên cạnh đó các bản tự nhận xét của người chấp hành án thể hiện đã đóng án phí nhưng hồ sơ không có biên lai đóng án phí; còn trường hợp bản nhận xét của Ủy ban nhân dân chưa thể hiện rõ nội dung mục 6 “thực hiện các hình phạt bổ sung và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại” và mục 8 “Những vấn đề cần lưu ý”; về sổ sách còn có trường hợp không thể hiện hết nội dung các cột, mục trên sổ (ngày chấp hành xong thời gian thử thách),…   

Qua đó, Đoàn kiểm sát đề nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Trưởng Công an các xã, thị trấn cần phải quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nữa đối với công tác thi hành án hình sự trên địa bàn xã, thị trấn, tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm đã đạt được, đồng thời khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại, thực hiện tốt hơn khâu công tác này trong thời gian tới.

Việt An - Minh Luân