leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi ký kết Quy chế phối hợp giữa lãnh đạo liên ngành.

Thực hiện ý kiến của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Tiền Giang giao cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, ngày 9/3/2023, VKSND tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành.

Quy chế được ký kết giữa: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Quy chế liên ngành góp phần tăng cường công tác phối hợp giữa lãnh đạo các cơ quan, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc về giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự cũng như tăng cường cơ chế thông tin, phối hợp giữa các cơ quan.

Tại buổi lễ ký kết, lãnh đạo liên ngành đánh giá cao nội dung Quy chế do Viện kiểm sát chủ trì soạn thảo và thống nhất việc ký kết thành công Quy chế sẽ giúp kịp thời triển khai, thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, đồng thời giúp các cơ quan tham mưu hiệu quả cho UBND tỉnh Tiền Giang trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hồng Phương - Hải Phương