VKSND tối cao vừa có văn bản số 5919/VKSTC-VC1 gửi Viện trưởng các Viện cấp cao 1, 2, 3; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp chuyển hồ sơ vụ việc đến VKSND cấp cao để nghiên cứu, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Theo đó, trên cơ sở thực tiễn kết quả công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số công việc đã được xác định.

Cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Chánh án TAND cùng cấp yêu cầu các Tòa chuyên trách, TAND cấp huyện thực hiện nghiêm túc việc chuyển hồ sơ chính vụ, việc theo công văn yêu cầu chuyển hồ sơ để nghiên cứu, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND cấp cao.

Khắc phục triệt để việc TAND đang quản lý hồ sơ chuyển không đầy đủ, không đúng hạn hồ sơ chính vụ, việc hoặc không có văn bản trả lời đến VKSND cấp cao theo các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, dân sự, hành chính.

leftcenterrightdel
Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng tại phiên tòa xét xử vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm 

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, VKSND cấp huyện trực thuộc bố trí cán bộ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc chuyển hồ sơ chính vụ, việc của TAND cấp tỉnh, cấp huyện. Định kỳ hàng Quý, VKSND cấp tỉnh tổng hợp thông báo đến VKSND cấp cao có thẩm quyền theo lãnh thổ kết quả việc chuyển hồ sơ chính vụ, việc của TAND cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương.

Khi nhận được yêu cầu của VKSND cấp cao, thực hiện tốt công tác phối hợp chuyển hồ sơ kiểm sát các vụ, việc do đơn vị thụ lý, giải quyết đến VKSND cấp cao để nghiên cứu, tham khảo trong quá trình giải quyết án, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm;

Trường hợp VKSND cấp tỉnh, cấp huyện báo cáo đề nghị VKSND cấp cao kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm phải gửi kèm hồ sơ kiểm sát (sơ thẩm hoặc phúc thẩm) đối với vụ, việc đó.

Ngoài ra, công văn của VKSND tối cao còn nêu rõ, giao Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3 theo dõi kết quả công tác phối hợp chuyển hồ sơ của VKSND cấp tỉnh để nghiên cứu, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; hàng Quý xây dựng báo cáo gửi Văn phòng VKSND tối cao để tổng hợp, thông báo rút kinh nghiệm chung. 

 

P.V