Theo Thông báo 998/TB-HĐTD, thực hiện Kế hoạch số 133/KH-VKSTC ngày 31/7/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tuyển dụng công chức cho VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2019. Ngày 12/11/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao đã tổ chức thi tuyển (Vòng 1) bằng hình thức thi trắc nghiệm, gồm 3 phần: Phần I (Kiến thức chung) với 60 câu hỏi; Phần II (Ngoại ngữ) với 30 câu hỏi; Phần III (Tin học) với 30 câu hỏi.

Đến nay, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao đã tổ chức chấm thi xong. Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao thông báo kết quả thi tuyển công chức ngành KSND năm 2019 (Có danh sách kèm theo) để thí sinh biết.

leftcenterrightdel
 Danh sách kết quả của một số thí sinh dự thi tuyển công chức

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Những thí sinh dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được dự thi tiếp vòng 2.

Cũng theo Thông báo 998/TB-HĐTD, trên cơ sở kết quả thi tuyển vòng 1, các thí sinh dự thi có quyền làm đơn đề nghị phúc khảo gửi Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao theo quy định. Thời hạn nhận đơn phúc khảo trong 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo kết quả thi.

leftcenterrightdel
Quang cảnh một buổi sơ tuyển công chức tại VKSND TP Cần Thơ 

Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao yêu cầu VKSND cấp tỉnh (Nơi có chỉ tiêu tuyển dụng công chức) tải thông tin, danh sách kết quả thi, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị và dán tại trụ sở đơn vị, đồng thời thông báo tới các thí sinh dự thi được biết.

Xem danh sách tổng hợp kết quả thi công chức ngành KSND (vòng 1) tại đây: danh-sach.pdf
P.V