leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi thẩm định.

Ngày 24/11/2022, Hội đồng thẩm định VKSND TP Hải Phòng đã tổ chức buổi thẩm định kết quả ứng dụng phần mềm Sổ thụ lý điện tử kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và Sổ thụ lý điện tử kiểm sát tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm do VKSND huyện An Dương nghiên cứu, xây dựng và sử dụng thử nghiệm. 

Nhằm thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung khâu đột phá; Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thúc đẩy chuyển đổi số gắn liền việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng với công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Kiểm sát Hải Phòng, ngay từ đầu năm công tác 2022, Viện trưởng VKSND huyện An Dương ban hành Quyết định thành lập Tổ ứng dụng CNTT và thúc đẩy chuyển đổi số VKSND huyện An Dương.

Tổ đã xây dựng kết hoạch và nỗ lực ứng dụng CNTT trong hầu hết các khâu công tác kiểm sát, trong đó, hai sản phẩm có hiệu quả nhất là phần mềm Sổ thụ lý điện tử kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và Sổ thụ lý điện tử kiểm sát tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

leftcenterrightdel
 Hội đồng thẩm định nghe giới thiệu các tính năng của phần mềm.

Phần mềm được thí điểm sử dụng từ tháng 3/2022 tại VKSND huyện An Dương và đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực.  

Trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự: hỗ trợ kiểm sát 390 vụ việc dân sự, tự động soạn thảo 303 quyết định phân công, 162 phiếu kiểm sát thông báo thụ lý, 76 phiếu kiểm sát thông báo trả lại đơn khởi kiện, 265 phiếu kiểm sát quyết định hòa giải đối thoại tại Tòa án, tự động thực hiện các kỳ thống kê tháng, 6 tháng, năm, cung cấp số liệu cho các báo cáo liên quan, hỗ trợ tổng hợp vi phạm ban hành kiến nghị đối với Tòa án trong công tác giải quyết vụ việc dân sự. 

Trong công tác kiểm sát tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm: hỗ trợ kiểm sát 306 nguồn tin về tội phạm, tự động soạn thảo 430 quyết định phân công Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên, tự động thực hiện các kỳ thống kê tháng, 6 tháng, năm, cung cấp số liệu cho hơn 40 báo cáo của đơn vị; tự động phát hiện các vi phạm về thời hạn, hỗ trợ tổng hợp vi phạm ban hành 2 kiến nghị đối với Cơ quan điều tra trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Qua đánh giá, thẩm định đối với phần mềm, 100% các thành viên trong Hội đồng thẩm định (5/5 đồng chí) đều nhất trí đánh giá: Phần mềm được xây dựng đảm bảo đúng các quy định về nghiệp vụ kiểm sát; đạt hiệu quả cao trong việc hỗ trợ công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kiểm sát tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác quản lý chỉ đạo, điều hành các khâu công tác này.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận tại buổi thẩm định.

Sự thành công của hai phần mềm trên là nỗ lực rất lớn của Tổ ứng dụng CNTT và thúc đẩy chuyển đổi số VKSND huyện An Dương cùng với sự ủng hộ, động viên, giúp đỡ của tập thể Lãnh đạo Viện. 

Trong thời gian tới, các phần mềm sẽ được hoàn thiện, bổ sung hơn nữa và phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kiểm sát tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn TP Hải Phòng.

Khánh Quyên