leftcenterrightdel
Đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Trong tháng 4 và tháng 5/2019, VKSND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã phối hợp với TAND cùng cấp mở các phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với: Bùi Văn Huy ở Vĩnh Xuyên, Vĩnh Hòa, Ninh Giang và  Nguyễn Văn Biển ở Cúc Thị, Kiến Quốc, Ninh Giang.

VKSND huyện Ninh Giang đã chủ động phân công Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ, tham gia phiên họp và phát biểu quan điểm của Viện Kiểm sát. Hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án cơ bản đã thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục.

Tuy nhiên, qua hoạt động kiểm sát phát hiện, Tòa án cùng cấp còn để xảy ra một số vi phạm như: Sau khi nhận hồ sơ của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện, Tòa án không ra quyết định phân công Thẩm phán xem xét, giải quyết; Tòa án không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đề nghị, người bị đề nghị và Viện kiểm sát cùng cấp; Tòa án gửi chậm Quyết định mở phiên họp cho người bị đề nghị, cơ quan đề nghị và VKS. Như vậy là chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 8; khoản 1 Điều 11 và khoản 3 Điều 16 Pháp lệnh số 09 ngày 20/01/2014  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. VKSND huyện Ninh Giang tổng hợp kiến nghị với Tòa án cùng cấp yêu cầu sửa chữa, chấm dứt vi phạm nêu trên.

Nguyễn Quang Đại