leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên tòa. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát giải quyết vụ án đã làm rõ những vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án như: việc đăng ký kết hôn giữa hai vợ chồng, thời gian hai vợ chồng về sống chung cũng như làm rõ nguyên nhân và mức độ mâu thuẫn để làm sáng tỏ nội dung vụ án. Đồng thời thể hiện rõ quan điểm của Viện kiểm sát về giải quyết nội dung vụ án một cách toàn diện và đúng quy định, qua đó, giúp Hội đồng xét xử ra một bản án khách quan và đúng pháp luật. 

Sau khi phiên tòa kết thúc, đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm thông qua việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm bằng hình thức ghi hình. Qua đó, giúp Kiểm sát viên tham dự phiên tòa nâng cao hơn nữa kỹ năng nghiệp vụ trong quá trình tham gia xét xử, từ đó đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.  

Việt Hà