Ngày 1/11/2018, Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân ra Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 47/QĐ-CCTHADS cho thi hành đối với ông Đặng Quốc Phối và bà Võ Thị Hằng, đều trú tại khối 7, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Theo đó, ông Đặng Quốc Phối và bà Võ Thị Hằng phải trả nợ cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ở TP Hồ Chí Minh) số tiền 2.715.107.376 đồng.

Sau khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án, ông Đặng Quốc Phối và bà Võ Thị Hằng không tự nguyện thi hành, Chi cục THADS huyện Nghi Xuân đã ra quyết định cưỡng chế kê biên xử lý tài sản là nhà và đất ở của ông Đặng Quốc Phối và bà Võ Thị Hằng tại khối 7 thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Ông Phan Viết Hạnh, trú quán tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tĩnh Hà Tĩnh là người mua trúng tài sản đấu giá. Ngày 20/9/2019, ông Phan Viết Hạnh đã nộp đủ số tiền mua tài sản trúng bán đấu giá với số tiền là  1.952.129.000 đồng.

Đã hết thời hạn 60 ngày (tính từ ngày 20/9/2019) theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự) nhưng Chi cục THADS huyện Nghi Xuân vẫn chưa giao được tài sản cho người mua tài sản bán đấu giá, vì lý do là người phải thi hành án cố tình chây ỳ, không chịu thi hành án. 

Ngày 16/12/2019, Chi cục THADS huyện Nghi Xuân đã ra Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS cưỡng chế đối với ông Đặng Quốc Phối và bà Võ Thị Hằng, đều trú tại khối 7, Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tĩnh Hà Tĩnh, phải giao nhà ở và quyền sử dụng đất cho người mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay, việc giao tài sản (nhà và đất ở) cho người mua tài sản bán đấu giá là ông Phan Viết Hạnh vẫn chưa được Chi cục THADS huyện Nghi Xuân thực hiện, đã làm ảnh hưởng đến quyền của người mua tài sản bán đấu giá quy định tại Điều 103 Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014). Do vậy, ngày 4/2/2020, VKSND huyện Nghi Xuân đã ban hành kiến nghị yêu cầu Chi cục THADS huyện Nghi Xuân lập kế hoạch giao tài sản cho người mua tài sản bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Ngọc An