leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm sát trực tiếp. 

Tại cuộc kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát đã nghe đại diện Công an các xã, thị trấn báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong khâu công tác này.

Sau đó, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách Công an các xã, thị trấn thụ lý giải quyết trong thời điểm kiểm tra từ ngày 1/12/2023 đến 31/5/2024.

Thông qua công tác kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy về cơ bản, Công an các xã, thị trấn được tiến hành kiểm tra đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp xã, thị trấn theo quy định của Thông tư số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 trong việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ đối với tố giác, tin báo về tội phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm của Công an cấp xã, thị trấn tiếp nhận, xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm.

Hoạt động của Viện kiểm sát về việc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm tại cơ quan Công an xã, thị trấn để phát hiện kịp thời các thiếu sót, vi phạm và có biện pháp tác động, khắc phục là một trong những biện pháp giúp cho việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Hoa Việt