Trước tình hình dịch bệnh COVID–19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch công tác của ngành đã đề ra năm 2021 gặp không ít khó khăn, nhất là thực hiện các chỉ tiêu về kiểm sát trực tiếp, trong điều kiện đang tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có thực hiện việc giãn cách xã hội.

leftcenterrightdel
Buổi làm việc về công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn 

Để đảm bảo vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, vừa đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo kế hoạch của ngành, lãnh đạo VKSND huyện Thanh Bình đã chủ động trao đổi với Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện thực hiện việc mang toàn bộ hồ sơ, sổ sách về tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đến Viện kiểm sát huyện để kiểm sát, được Thủ trưởng Cơ quan điều tra thống nhất và chỉ đạo đơn vị thực hiện.

Kết quả kiểm sát từ ngày 15/7/2021 đến ngày 16/7/2021, VKSND huyện Thanh Bình đã phát hiện nhiều vi phạm như: chậm thụ lý tin báo, không báo kết quả giải quyết nguồn tin cho cá nhân đã tố giác…Qua đó, đã ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và được Thủ trưởng Cơ quan điều tra chấp nhận, chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời.

Đồng thời, qua kiểm sát, VKSND huyện Thanh Bình đã rà soát, lập danh sách phân loại các tin báo tội phạm đang thụ lý, từ đó tiếp tục có văn bản đề ra yêu cầu xác minh đối với từng tin báo trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời có biện pháp thích hợp tác động Cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ giải quyết tin báo tội phạm, đảm bảo việc giải quyết là có căn cứ, đúng pháp luật và trong hạn luật định, góp phần thực hiện tốt kế hoạch của Ngành, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

Hùng Dương - Song Anh