Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý, sử dụng ngân sách, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2018.

leftcenterrightdel
 Nhiều sai phạm trong việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng, vượt thu, kết dư ngân sách tại Củ Chi.

Cụ thể, với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi có 684/729 dự án nông thôn mới chậm thực hiện quyết toán; 20/729 dự án không thực hiện được theo đề án nông thôn mới đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt trong giai đoạn 2010-2015. Tổng số tiền còn dư không sử dụng hết là hơn 19,3 tỉ đồng, theo quy định phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước…

Kết quả thanh tra công tác giải quyết khiếu nại năm 2018 tại huyện Củ Chi cho thấy, cán bộ được giao nhiệm vụ xác minh không xây dựng kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại (2/30 hồ sơ); còn tình trạng giải quyết khiếu nại quá hạn (11/30 hồ sơ). Có 3/6 hồ sơ tố cáo không lập kế hoạch xác minh nội dung tố cáo; 3/6 hồ sơ tố cáo giải quyết trễ hạn.

Về Quản lý, sử dụng ngân sách của UBND huyện Củ Chi năm 2018, việc UBND huyện Củ Chi sử dụng nguồn kinh phí dự phòng, vượt thu, kết dư ngân sách huyện để chi cho những nội dung phát sinh ngoài dự toán khi chưa được HĐND huyện Củ Chi thông qua trước khi thực hiện là chưa đúng quy định.

Chi cục Thuế huyện Củ Chi chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, biện pháp đốc thu đối với một số tổ chức, cá nhân nợ tiền thuế. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến có dư nợ thuế tại huyện khá cao trong năm 2018, nợ thuế chiếm tỷ lệ 10,3% so với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là nợ thuế giá trị gia tăng là 80,6 tỉ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 13,7 tỉ đồng, tiền thuê đất là 9,4 tỉ đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 6,9 tỉ đồng...

Đến thời điểm hiện nay, thông qua công tác cưỡng chế nợ thuế năm 2018 và 2019, Chi cục Thuế huyện Củ Chi đã thu nợ thuế được 46,3 tỉ đồng.

Việc quản lý thu từ việc sắp xếp lại xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, có 81 địa chỉ đang cho thuê, chủ yếu là đất nông nghiệp công ích tại UBND các xã Phú Mỹ Hưng, Phước Thạnh, Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Thông Hội, Bình Mỹ, Thái Mỹ, không thông qua hình thức đấu giá theo đúng quy định.

Về việc quản lý tiền thu từ việc cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Củ Chi, Công ty đã trích 40% tiền thu được từ việc cho thuê nhà sở hữu nhà nước năm 2011 và năm 2012 với tổng số tiền là hơn 272 triệu đồng.

Nhưng tại đơn vị không phát sinh các chi phí liên quan đến công tác quản lý nhà cho thuê hay sửa chữa nhà thuộc sở hữu nhà nước trong thời gian nêu trên nên phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Chủ tịch UBND TP HCM thống nhất, kết luận chỉ đạo với những nội dung sau:

Giao Chủ tịch UBND huyện Củ Chi tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong tập thể lãnh đạo UBND huyện Củ Chi; các phòng, ban; UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã nêu trong phần kết quả và kết luận thanh tra./.

Tuấn Anh