Theo Thông báo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn có những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Công tác lập quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất và tổng hợp báo cáo có chất lượng kém, tính khả thi không cao, còn mang tính ước lượng, không bám sát các chỉ tiêu được phân bổ, chưa tuân thủ nguyên tắc về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữa các cấp; vi phạm khoản 2 Điều 21 Luật Đất đai 2003 và khoản 2 Điều 35 Luật Đất đai 2013.

Công tác công khai quy hoạch không thực hiện hoặc có thực hiện thì chỉ mang tính hình thức, vi phạm Điều 28 Luật Đất đai 2003; điểm b và điểm c khoản 1 Điều 48 Luật Đất đai 2013.

Vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thể hiện rõ nét trong việc tổ chức thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh tùy tiện, trái quy hoạch tương đối phổ biến; đối với hoạt động khai thác cát, mặc dù không có chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản nhưng tỉnh đã cấp phép khai thác với tổng diện tích 1.844ha.

Các vi phạm này không chỉ thể hiện ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật kém nhưng cũng không loại trừ các yếu tố tiêu cực.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre xử lý các phương tiện khai thác cát trái phép. (Ảnh minh hoạ)

Cá biệt, có trường hợp UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án trái quy hoạch sử dụng đất, không được sự đồng thuận của các ngành tham mưu và của chính quyền địa phương, gây khiếu nại, bức xúc cộng đồng dân cư nơi dự án triển khai. Do đó, buộc phải dừng thực hiện dự án, gây lãng phí nguồn lực cho xã hội.

Công tác quản lý công sản liên quan đến sắp xếp lại nhà đất thực hiện chậm, có biểu hiện buông lỏng quản lý; tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất rừng sai mục đích, sai đối tượng với diện tích khá lớn (911ha), cấp Giấy CNQSDĐ chồng lấn với đất lâm nghiệp chưa được kiên quyết xử lý.

Cục trưởng Cục thuế cho phép miễn tiền thuê đất sai quy định với số tiền khoảng 11,7 tỉ đồng. Tổng số tiền sai phạm về tài chính đất đai cần thu hồi về cho ngân sách nhà nước gần 24,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Kết luận thanh tra còn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Trong đó, một số kết luận thanh tra còn chung chung, sơ sài, kết luận chưa phù hợp với nội dung thanh tra và hành vi sai phạm, kiến nghị xử lý không phù hợp với nội dung thanh tra đã kết luận.

Việc tổ chức thực hiện pháp luật về tiếp công dân chưa được Chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị quan tâm đúng mức. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ không đủ số ngày tối thiểu theo quy định; hầu hết Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện tiếp dân định kỳ không đầy đủ… Điển hình có Giám đốc Sở Nội vụ và Cục trưởng Cục thuế không thực hiện tiếp dân định kỳ, Giám đốc Sở Tài chính không thực hiện tiếp dân định kỳ năm 2015, 2016.

Công tác theo dõi, xử lý đơn thư còn nhiều hạn chế. Nhiều đơn vị chưa phân biệt được nội dung đơn theo các tiêu chí khiếu nại, phản ánh, kiến nghị; đơn chưa được xử lý đúng thời hạn theo quy định; đơn chuyển chưa đúng thẩm quyền giải quyết; việc theo dõi đơn chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chưa cập nhật kịp thời các thông tin giải quyết vụ việc.

Trong thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, hầu hết các đơn vị thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức có nhiều trường hợp (243 trường hợp) thiếu tiêu chuẩn quản lý nhà nước, chính trị, ngoại ngữ, tin học theo quy định.

Ngoài ra, còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý khai thác cát. Cục thuế tỉnh Bến Tre chưa có biện pháp xử lý cương quyết để thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản về cho ngân sách nhà nước, dẫn đến nợ đọng kéo dài, không có khả năng thu hồi số tiền gần 16,2 tỉ đồng.

Từ các tồn tại, vi phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chấn chỉnh các lĩnh vực công tác có vi phạm đã được Kết luận chỉ ra.

Đồng thời, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre có liên quan kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót, vi phạm; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm.

P.V