Theo Thanh tra TP HCM, việc lựa chọn nhà thầu, tại thời điểm đấu thầu các gói thầu của dự án, các thành viên thuộc Ban Quản lý dự án đều không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu. Điều này là không phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu 2013.

Thông báo cũng chỉ ra Thành đoàn không thực hiện đăng tải thông tin kế hoạch đấu thầu trên trang Hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mà giao cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ tư vấn xây dựng Bửu Thành thực hiện là không đúng trách nhiệm của chủ đầu tư, chưa đúng quy định.

“Với vai trò là chủ đầu tư dự án, việc Thành đoàn không thực hiện đăng tải thông tin kế hoạch đấu thầu là chưa đúng quy định”, văn bản nêu. Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu tại gói thầu thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy và chống sét (gói thầu số 18), Công ty TNHH tư vấn thiết kế Thái An chỉ xem xét tổng nguồn vốn của Công ty TNHH xây dựng thương mại cơ khí sản xuất Song Lộc (lớn hơn 20 tỉ đồng) để đánh giá là không đầy đủ các tiêu chí được quy định. Thành đoàn chưa đối chiếu xuất xứ của các thiết bị thông gió thu hồi nhiệt và thiết bị xử lý gió tươi là chưa thực hiện đầy đủ các nội dung cần đối chiếu theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn nhà nước.

Thanh tra cho rằng Thành đoàn và Công ty TNHH tư vấn thiết kế Thái An chưa làm rõ trong biên bản thương thảo hợp đồng về nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại của vật tư, thiết bị chủ yếu sử dụng cho gói thầu Trạm biến áp 750kva là không đúng quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Việc Thành đoàn đã chấp nhận bảo lãnh dự thầu bằng hình thức nộp tiền mặt của một số đơn vị dự thầu tại thời điểm đóng thầu của gói thầu trang thiết bị…. là không đúng yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật.

Từ đó, Thanh tra TP HCM kiến nghị, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo những nội dung như; yêu cầu Ban Thường vụ Thành đoàn chấn chỉnh, khắc phục các sai sót trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu… Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tập trung chấn chỉnh, khắc phục, buộc phải thực hiện nghiêm và đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà Thiếu thi thành phố.

Giao Chánh Thanh tra TP HCM chuyển nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 140 triệu đồng do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thanh Niên đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra.../.

Nguyễn Lánh