9 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tỉnh Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện hoạt động kiểm tra, giám sát công tác đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Theo đó, cấp ủy các cấp thực hiện kiểm tra tại 134 tổ chức đảng và 80 đảng viên; giám sát 63 tổ chức đảng và 56 đảng viên.

leftcenterrightdel

UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng họp về công tác kỉ luật cán bộ, đảng viên. Ảnh: BLĐ.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 18 tổ chức đảng và 53 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật đảng đối với 78 tổ chức đảng; giám sát 73 tổ chức đảng và 80 đảng viên; kiểm tra 93 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lí và sử dụng đảng phí.

UBKT tỉnh ủy Lâm Đồng chủ động tham mưu và tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật; kiểm tra công tác cán bộ, việc kê khai tài sản... Qua đó đã yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên có tồn tại, vi phạm chấp hành đúng các quy định về kê khai tài sản, chấn chỉnh công tác quản lí tài chính, tài sản, thực hiện nghiêm công tác cán bộ.

Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 109 đảng viên bằng các hình thức. Việc xử lí kỉ luật được thực hiện nghiêm minh, kịp thời, thấu tình, đạt lý, không có “vùng cấm”.

Khánh Hà